Ολοκληρωμένη σειρά golden tears με το συστατικό lakesis