Προστατευτικές μάσκες για να μείνουμε ασφαλείς

Μένουμε ασφαλείς χρησιμοποιώντας προστατευτικές μάσκες κατά του κορωνοϊού.